De leider van het orkest

Voice Dialogue werd ontworpen door twee Amerikaanse psychologen, Hal en Sidra Stone. VD vertoont gelijkenis met opstellingswerk en gaat uit van het principe dat een mens functioneert in een hele waaier van ‘ikken’ (ook sub-persoonlijkheden of sub-zelven genoemd). Deze sub-persoonlijkheden krijgen letterlijk een plaats in de ruimte en  je gaat  luisteren naar wat ze te vertellen hebben. Je kan dan ontdekken waarom een bepaalde energie zich in je leven gezet heeft en ooit ontstaan is om je te beschermen. 

Signalen

Subpersoonlijkheden kunnen zich uiten in lichamelijke signalen. Maar ook achter gevoelens als irritatie, ongenoegen, vage gevoelens van onbehagen, kritiek op jezelf en anderen, kunnen subpersoonlijkheden schuilen die aan het woord willen. Heel zichtbaar worden ze in het beslissingsproces: je wikt en weegt, en raakt er niet uit… Dikwijls is dit een strijd tussen subpersoonlijkheden. Jammer genoeg worden deze signalen vaak als ongewenst ervaren, of, erger nog, onderdrukt. Jammer, want de subpersoonlijkheid die hierachter zit komt vaak met waardevolle informatie als je ze aan het woord laat.

Het doel is bewustzijn

Dikwijls hebben deze subzelven beweegredenen die stoelen in een oud verhaal. Dat niet meer van toepassing is in jouw Nu. Als de beweegredenen aan het licht komen, en je kan er met bewustzijn naar kijken, verliest het zijn kracht. De onbewuste sabotage kan stoppen.  En jij wordt (opnieuw) de leider van jouw orkest.